Tantsu tutvustus – Valss (+video)

Viini valss


Viini valss (inglise keeles Viennese waltz)

Taktimõõt: 3/4
Tempo: 58-60 takti minutis

Valsil on Euroopas pikk ajalugu ja seda on tantsitud üle kogu maailma. Valss arenes välja 16. ja 17. sajandi talupojatantsudest. Paljud eksperdid arvavad, et moodsa ¾ takstimõõdus tantsu juured on lendleris ja velleris. Need olid populaarsed Austrias ja Lõuna-Saksamaal ning neid tantsiti samuti ¾ takstimõõdus (taktimõõt ¾ tähendab, et taktis on kolm lööki). Lendler ja velleri on lõbusad tantsud, milles paarid palju keerutavad[1]. Algselt oli valss vaid aeglane tants,  19. sajandi esimesel poolel arendasid Viini heliloojad (Joseph Lanner, Johann Strauss) välja kiirema tempoga tsüklilise valsi, mis võitis erilise populaarsuse ja levis 19. sajandi jooksul kõikjale Euroopasse. Nii sai algselt aleglane valss endale kiirema versiooni[2]. Kiiret versiooni nimetatakse Viini valsiks.
Aeglast valssi iseloomustavad graatilised tõusid ja laskumised. Viini valssi iseloomustab tempokas pöörlemine.
Straussi kuulsat valssi “An der schönen blauen Donau

[1] Wainwright, L., King, L. (2005). Palun tantsule. Odamees.
[2] https://et.wikipedia.org/wiki/Valss

Aeglane valss

Aeglane valss (inglise keeles slow waltz)

Taktimõõt: 3/4
Tempo: 28-30 takti minutis

Võistlustantsud jaotatakse standardtantsudeks ja Ladina-Ameerika tantsudeks. Igal tantsul on oma iseloom, rütm ja muusika. Suurt osa konkreetse tantsu iseloomust mõjutab muusika. Mitmete tantsude tekkimist on mõjutanud just konkreetse muusika esiletõus või tantsijate soov ennast mingi muusika saatel väljendada.

Standardtantsud on iseloomult pidulikumad ja neid on viis – aeglane valss, tango, Viini valss, aeglane fokstrott ja kvikstep. Rahvusvaheliselt tuntud viit standardtantsu tantsitakse vaid kinnises tantsuhoius. Ameerika Ühendriikides on levinud ka samade tantsude lahtises hoius tantsitavad versioonid.

Ladina-Ameerika tantsud on temperamentsema iseloomuga ja neid on samuti viis – samba, tša-tša-tšaa, rumba, paso doble ja džaiv. Ladina-Ameerika tantsudes kasutatakse nii lahtist kui kinnist tantsuhoidu. Salsa ja batchata kuuluvad samuti Ladina-Ameerika tantsude hulka kuid võistlustantsu rahvusvahelises programmis neid hetkel ei esitata.